Restaurering

Hotel Saxkjøbing, Lolland

Morten Reenbergs Gård, Sognegård, Møn

Tang-tage, Læsø

Rødkilde Højskole, Møn

Hedebygade, København

Ploughs Gård, Amager Torv, København

Referenceliste